Rakibe illegal şekilde kişisel temas ve/veya sportmenlik dışı davranışlarda basketbol kurallarına aykırı durumlara faul denir.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Silindir Prensibi "

  Basketbolda silindir prensibi; yerle temas halinde olan bir basketbol oyuncusunun işgal ettiği varsayılan bir silindir içindeki boşluk alanı tanımlar. Öne doğru pozisyon almış avuç içleri, arkada kalça ve yanlarda ayak ve kolların dış yüzeyleri silindirin dış noktalarını oluşturur. Bu silindir bazı basketbol kuralları için önemlidir.

  Basketbolda silindir prensibine göre eller ve kollar, ayakların zemine bastığı alanın dışına taşmamalıdır.
  Basketbol oyununda silindir içinde kalmak şartı ile kollar dirseklerden bükülü olmalı ve bu şekilde ön kollar ve eller kaldırılmak şekliyle vücudun önünde uzatılabilir. Basketbol oyuncusunun silindir içinde ayakları arasındaki uzaklık, oyuncunun boyuna göre orantılı olarak değişir.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Dikeylik Prensibi "

  Basketbol oyun kurallarına göre, oyun esnasında, basketbol oyun sahasındaki her oyuncu, boş olan her pozisyonu ( silindir alanını ) kullanma hakkına sahiptir.

  Basketbol kurallarına göre dikeylik prensibi; oyuncunun zeminde işgal ettiği alanı ve bu boşluk içinde dik olarak zıpladığında üzerindeki boşluğu tanımlar.
  Basketbol oyuncusu kendi dikey pozisyonundan ( dikey silindirini ) ayrılır ve dikey silindirini sağlamış olan rakiple vücut temas durumu oluşursa, basketbol kuralına göre dikey pozisyonunu terk eden basketbol oyuncusu bu temastan sorumlu tutulur. Bu durum basketbolda faullerden birisidir.

  Basketbol oyun kuralına göre, basketbol savunma oyuncusu kendi silindir alanı içinde zemini dik olarak terk ettiğinde veya ellerini, kollarını kendi dikey silindiri içinde yukarı doğru uzattığı için cezalandırılmaz.

  Basketbol oyunu sırasında zeminde veya sıçrama esnasında havada, hücum oyuncusu kurallar dahilinde savunma pozisyonu almış savunma oyuncusuna aşağıda açıklanan hususlar çerçevesinde temasa neden olmayacaktır.

  Basketbol oyun kurallarına göre hücum oyuncusu kollarını kullanarak kendisi için daha fazla boşluk alanı yaratamaz ve savunma oyuncusunu itemez.

  Basketbol oyun kuralları çerçevesinde hücum oyuncusu, basketbol oyunu esnasında, bir atış yapıyorken ya da hemen sonrasında bacaklarını ya da kollarını açamaz.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Legal Savunma Pozisyonu Durumu "

  Basketbolda, bir savunma oyuncusu yüzü rakip oyuncuya dönük ve her iki ayağıda zeminle temas durumunda ise, basketbol oyuncusu legal savunma pozisyonunu almıştır.

  Basketbol kuralları içinde legal savunma pozisyonu, zeminden başlayarak yukarı doğru oyuncunun üzerinde, silindir prensibi doğrultusunda dik olarak uzanır. Oyuncu legal savunma pozisyonu sırasında kollarını başının üzerinde kaldırabilir veya dikey olarak zıplayabilir. Bu pozisyonu alan oyuncu, basketbolun oyun kurallarına göre kollarını ve ellerini kendi silindirinin içinde kalacak şekilde dikey pozisyonda tutmalıdır.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Topu Kontrol Etmiş Bir Oyuncuyu Savunma "

  Basketbolun oyun kurallarına göre topun kontrolünü elinde tutan veya dripling yapan bir oyuncu savunulduğu zaman, zaman ve uzaklık faktörleri uygulama dışı bırakılır.

  Topu kontrol eden oyuncu savunulmayı beklemeli ve rakibi, bir an bile olsa, bu oyuncunun önünde ilk kurallı savunma pozisyonunu aldığında, hemen durmalı veya ilerleme yönünü değiştirmelidir. Basketbolun oyun kurallarına göre savunma yapacak olan oyuncu, savunma pozisyonu almadan önce rakibi ile temasa neden olmadan, kurallı savunma pozisyonunu almalıdır.
  Basketbolun kurallarına göre savunma pozisyonuna geçen savunma oyuncusu, rakibini savunmak için hareket edebilir, ancak dripling yapan oyuncunun kendisini geçmesini engellemek için kollarını, omuzlarını, kalçalarını ya da bacaklarını uzatamaz.

  Bir basketbol hakemi, topa sahip olan bir basketbol oyuncusunu içeren şarj veya blok ile ilgili değerlendirme yaparken, şu prensiplere dikkat etmelidir:
 • Basketbol maçı esnasında savunma oyuncusunun, yüzü topa sahip olan oyuncuya dönük ve iki ayağı da zeminde, legal, kurallı savunma pozisyonunu almış olmalıdır.
 • Basketbol oyunu sırasında savunma oyuncusu, ilk basketbolun oyun kurallarına uygun savunma pozisyonunu oluşturma için kımıldamadan durabilir, dikey zıplayabilir, yan taraflara veya geriye doğru hareket edebilir.
 • Basketbol oyunu esnasında savunma yapan oyuncu, ilk legal savunma durumunu korumak için, yanlara ve geriye doğru hareket edebilir. Ancak savunma oyuncusu topa sahip olan oyuncuya doğru olmamak koşuluyla, 1 veya 2 ayağını bir an için yerden kaldırabilir.
 • Basketbol oyun kurallarına göre savunma oyuncusunun temas yerine ilk geldiğinin düşünüldüğü durumda temas gövdeye yapılmış olmalıdır.
 • Kurallı savunma pozisyonunu almış olan basketbol savunma oyuncusu, bir sakatlık durumunu sakatlığı önlemek için dikey silindirinin içinde dönebilir.


  Basketbol oyununda savunma oyuncusu ve topa sahip olan oyuncu arasında bir temas varsa ve yukarıdaki belirtilen durumlardan biri söz konusu ise basketbol faullerine göre bu temasa topa sahip olan toplu oyuncunun neden olduğu kabul edilir. Bu durum basketbolda hakem tarafından faul olarak değerlendirilebilir.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Topa Sahip Durumda Olmayan Bir Oyuncuyu Savunma "

  Basketbolun kuralına göre toplu olmayan ya da topu kontrol etme durumunda olmayan bir basketbol oyuncusunun, basketbol oyun sahasında serbest hareket etme ve başka bir oyuncu tarafından işgal edilmemiş herhangi bir yerde pozisyon alma hakkı vardır.

  Basketbolda topsuz bir oyuncu savunulurken, zaman ve mesafe faktörleri uygulanır.
  Basketbol oyunu esnasında bir savunma oyuncusu, hareket etmekte olan rakibinin, durmasına veya yön değiştirmesine izin vermeyecek kadar yeterli zaman veya mesafe bırakmadan, hareket alanının üzerinde veya yakınında savunma pozisyonu alamaz. Basketbolda bu mesafe direk olarak hareket halinde olan rakibin hızıyla orantılıdır, hiçbir şekilde bir normal adım mesafesinden daha az olamaz.

  Eğer bir basketbol savunma oyuncusu, ilk kurallı savunma pozisyonunu alırken, zaman ve mesafe faktörlerine dikkat etmezse ve rakibiyle temas durumu oluşursa bu temastan sorumludur ve bu temas basketbolda fauller içinde yer alır.

  Basketbol kurallarına göre bir savunma oyuncusu kurallı savunma pozisyonu aldıktan sonra, rakibini savunmak için hareket edebilir ve bir sakatlığı önlemek için kendi silindiri içinde dönebilir. Ancak rakibinin kendisini geçmesini engelleyemek amacıyla kollarını, omuzlarını, kalçalarını veya bacaklarını uzatamaz. Böyle bir durumda basketboldaki faul durumlarından biri oluşabilir.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Havadaki Oyuncunun Durumu "

  Basketbol oyun sahasındaki herhangi bir noktadan zıplayan oyuncunun, zıpladığı aynı noktaya inme hakkı vardır. Basketbol oyunu esnasında herhangi bir noktadan zıplayan oyuncu, basketbol kurallarına göre sıçradığı yer ile ineceği yer arasında arasında rakip oyuncu olmaması şartı ile oyun sahası içinde başka bir noktaya inebilir.

  Eğer sıçrayan oyuncu iner, ancak momenti indiği yerin yakınında bulunan ve legal bir savunma pozisyonu almış bir rakibine temasa sebep olursa, basketbol faul kurallarına göre sıçrayan oyuncu bu temastan sorumludur.
  Basketbol faulleri kriterlerine göre havaya sıçramış durumda olan bir oyuncunun altında kalan boşluğa ( bu boşluk oyuncunun silindiri de olabilir ) ve ileri yönlü bir sıçrama ise bu yola rakip oyuncu tarafından girilemez. Basketbolda havadaki bir oyuncunun altına doğru hareket etmek ve bu oyuncu ile temasa neden olmak, sportmenlik dışı faul olarak kabul edilir. Hatta hakem faul yapan oyuncuya diskalifiye edici faul kararı verilebilir.

  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda Perdeleme"  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda Şarj"  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda Blok "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda El ve Kol ile Temas "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda Post Pozisyonu ve Post Oyunu "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda Arkadan Yapılan Savunma "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER "Basketbolda Kişisel Fauller "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Basketbolda Çift Faul "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Basketbolda Sportmenlik Dışı Fauller "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Basketbolda Diskalifiye Edici Fauller "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Basketbolda Teknik Faul "  BASKETBOL KURALLARI VE FAULLER " Basketbolda Şiddet ve Kavga Durumu "